เรื่อง BricMaker

  • วิธีการเลือกเตาเผาที่เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น?

    ในปัจจุบัน เตาเผาหลักสำหรับอิฐและกระเบื้องดินเผาเผาในประเทศจีน ได้แก่ เตาอุโมงค์และเตาโรตารี่ (เตาอุโมงค์แบบเคลื่อนย้ายได้) เตาเผาแบบอุโมงค์มีหลายประเภทและสามารถจำแนกได้ตามลักษณะที่แตกต่างกัน: สามารถจำแนกเป็นอุโมงค์ตัดขวางขนาดใหญ่...
    อ่านเพิ่มเติม
  • วิธีการออกแบบเตาเผาที่เหมาะสม?

    การออกแบบเตาเผามีความสมเหตุสมผลและสมบูรณ์แบบหรือไม่ มันจำกัดผู้ลงทุนโดยตรงและจำกัดคุณภาพของเตาเผาด้วย จากการเปรียบเทียบระหว่างสายการผลิตต่างๆ มากมาย เราพบว่าวัตถุดิบประเภทเดียวกันและสายการผลิตชนิดเดียวกัน...
    อ่านเพิ่มเติม